РеєстраціяВхід

Меню сайту

ОПП

Вхід на сайт

Пошук

Календар

Погода
Ананьев (г.)

Урядові сайти


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 06. Майно та кошти Коледжу

6.1. З метою забезпечення діяльності, передбаченої цим Положенням, на правах   оперативного   управління   за   Коледжем   закріплюються   будівлі, споруди, майнові комплекси, транспортні засоби, засоби зв'язку, а також інше необхідне для його діяльності майно і грошові кошти, що відображаються на балансі Коледжу у вартісній формі.

6.2.   Коледж користується зазначеним майном,  доходами та іншими надходженнями  одержаними, зокрема, від надання освітніх послуг.

6.3.   Майно,  що  знаходиться  в державній  власності  та закріплене  за Коледжем, не підлягає відчуженню, не може бути предметом застави або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством, за погодженням із Університетом.

Коледж користується земельними ділянками та іншими природними ресурсами відповідно до головних завдань своєї діяльності в порядку встановленому Земельним кодексом України.

Коледж фінансується за окремим кошторисом.

6.4. Фінансування    Коледжу    здійснюється    за    рахунок    коштів Державного бюджету, власних та інших надходжень. Фінансування Коледжу формується на нормативній основі з таких джерел:

  • кошти Державного бюджету;
  • кошти, отримані за навчання студентів, надання додаткових освітніх послуг, довузівська підготовка та підвищення кваліфікації фахівців;
  • кошти,   отримані   за   перепідготовку   кадрів   згідно   з   укладеними договорами;
  • кошти, отримані за виконання науково-дослідних та інших робіт;
  • добровільні   грошові   внески,   матеріальні   цінності,   отримані   від юридичних та фізичних осіб;
  • інші, не заборонені чинним законодавством.

6.5. Оплата   праці   працівників   Коледжу   здійснюється   згідно   з кодексом законів України «Про працю», «Про освіту», «Про вищу освіту» за схемами   посадових   окладів   і   тарифними   ставками,   що   встановлюються Кабінетом Міністрів України.

6.6. Умови  і  показники преміювання працівників Коледжу,  порядок виплати надбавок та доплат, надання матеріальної допомоги визначаються у колективному   договорі   окремим   Положенням, затвердженим   керівником Коледжу, з дотриманням вимог законодавства.

6.7. Стипендія студентам Коледжу виплачується відповідно до чинного законодавства та Порядку використання коштів,  передбачених на виплату стипендій,    надання    матеріальної   допомоги    та    преміювання    студентів Коледжу.

6.8. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять до Коледжу у вигляді безповоротної допомоги або добровільних пожертвувань юридичних   і   фізичних   осіб,   у   тому   числі   нерезидентів,   для   здійснення освітньої,    виховної,    оздоровчої,    спортивної,    культурної   діяльності,    не вважаються прибутком і не оподатковуються.

6.9. Оплата   праці   та   матеріальне   заохочення   директора   Коледжу встановлюється відповідно до укладеного з ним контракту.


Ананьївський коледж